پنج شنبه, 21 بهمن 1400 ساعت 10:26

دوره های برگزار شده

دوره های برگزار شده

لیست دوره های برگزار شده آکادمی آرموک:

1          امنیت در فناوری اطلاعات و فضای مجازی

2          کتابدار داده های پژوهشی

3          کارگاه داوری مقالات

4          سواد نوشتاری

5          استانداردها و الگوهای مفهومی بافت کتابخانه‌ای و schema

6          وبینار گزارش حضور در هفدهمین همایش علم‌سنجی و اطلاع‌سنجی

7          دوره آموزشی راه اندازی پورتال کتابخانه با وردپرس

8          وبینار شناخت کودک

9          ترویج کتابخوانی در مدارس

10        آموزش نرم افزار ENDNOTE

11        پایگاه های استنادی اسکوپوس آی. اس. آی

12        ساماندهی فرآیند پژوهش های آکادمیک با مندلی

13        آشنایی با پایگاه اطلاعاتی اشپرینگرلینک و امرالد

13        پروپوزال نویسی

14        سواد اطلاعاتی

15        آشنایی با کتابخانه دیجیتال D-space

16        دوره  آموزشی حلقه های گفتگو

17        کتابدرمانی

18        تاثیرگذاری فناوری واقعیت افزوده بر خدمات کتابخانه­ای

19        بیداری و ارتباطات موثر برای کتابداران

20        راهبردهای برتر رفتار اطلاع‌یابی مشاركتي در مطالعات علم اطلاعات

21        دگرسنجه ها و کاربردی کردن آن ها در کتابخانه - آلتمتریکس

22        دوره آشنایی با نرم افزارها و استنادهای آرشیوی

23        کارگاه آنلاین سواد رسانه ای

24        کارگاه آنلاین میز مرجع مجازی

25        مهارت های قصه گویی

26        شیوه های استناددهی در پژوهش های علمی

27        خبر، ارزشهای خبری، عناصر خبر

28        گذر از انگلوآمریکن و دسترسی به RDA

29        مهارتهای ارتباطی برای کتابداران

30        کارگاه آنلاین spss

31        کارگاه آنلاین endnote

32        کارگاه آموزش تفکر به کودکان

33        کارگاه آنلاین اخلاق در پژوهش

34        کارگاه آنلاین کتابخانه ها و فناوری همراه

35        کارگاه آنلاین داوری آثار علمی

36        کارگاه آنلاین بازاریابی اینترنتی