اخبار

ویژگی های یک کتابخانه و کتابدار موفق

ویژگی های یک کتابخانه و کتابدار موفق

کتابداری چیست و به چه کسی کتابدار می گویند؟ همان طور که همه می دانید، اگر جامعه ای بخواهد پیشرفت کند و توسعه یابد، باید مردم آن جامعه از نظر سواد رشد بالایی داشته باشند و اطلاعات خود را به روز سازند. کتابخانه ها برای این امر در تمام جوامع یشری بوجود آمده است. اگر کتابخانه بخواهد افراد بشری را به روز سازد، خود باید پویا باشد. امروزه کتابخانه ها به صورت الکترونیکی در آمده اند، تا هر کس نیاز اطلاعاتی خود را در آن بر طرف سازد. کارکنان...

آشنایی با آموزش نیروی انسانی

آشنایی با آموزش نیروی انسانی

آموزش نیروی انسانی از مهمترین موضوعات در ارتقاء سطح کیفی سازمان ها به حساب می آید و استمرار آن به پویایی مجموعه و توسعه مهارت های انسانی کمک می کند. کانون زبان ایران نیز در این راستا اقدام به برگزاری دوره ها و کارگاه های تعریف شده و همچنین سخنرانی های آموزشی برای منابع انسانی در حوزه کارکنان و مدرسان می نماید. آموزش های ضمن خدمت کارکنان دوره های آموزشی کارکنان  به دو دسته تخصصی و عمومی تقسیم می شوند: 1.  منظور از آموزش هــای تخصصی، آمـوزش هایـی...

فرآیند برگزاری یک کارگاه آموزشی

فرآیند برگزاری یک کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی عبارت است از گردهمایی تعدادی از افراد با تجربه و مسئول با تنی چند از کارشناسان به منظور پیدا کردن راهکار منطقی و اصولی در زمینه مسایل حرفه­ای و مشکلات مورد نظر خود و افزایش مهارت­های شخصی آنان. شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی حتی المقدور می­بایست دارای مسئولیت اجرائی باشند یا در آینده نزدیک به کار اجرائی بپردازند. کارگاه آموزشی روشی است مبتنی بر حل مسأله و برای جلب مشارکت افراد از انواع فنون بحث گروهی استفاده می­ کند. برنامه­ ریزی آموزشی هر فعالیت جدید...