یکشنبه, 24 خرداد 1394 ساعت 03:03

دوره های آموزش تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی

دوره های آموزش تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی

کتابداران و حرفه مندان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی به عنوان یکی از اقشار حائز اهمیت در چرخه آموزش و پژوهش کشور همواره به رشد و تعالی دانش حرفه ای خود اندیشیده و در جهت رشد و توسعه آن تلاش کرده اند؛ چرا که سالهاست بر این باور هستند که افزایش سطح معلومات و دانش و آگاهی های آنان با افزایش توانمندی پژوهشگران و استفاده از روش های روزآمد و کاربردی رابطه ای مستقیم دارد.


بر این اساس گروه آموزشی آرموک  به عنوان یک موسسه آموزشی و پژوهشی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی با هدف توسعه و گسترش آموزش های میان رشته ای در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی  برای کتابداران، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کرده است.


نکته ای که می بایست مورد توجه قرار داد، فاصله بین کتابداری ایران با آنچه در دنیا می گذرد روز به روز بیشتر می شود. در این میان دانشگاهها تلاش می کنند که تا حد ممکن  از عمیق شدن شکاف جلوگیری کنند و مفاهیم و مهارتها و توانائیهای جدید را به حوزه درسی خود بکشانند.


دروس جدید مهارتهای تازه می طلبد، یکی از مشکلات در این حوزه عدم آشنایی کامل دانشجویان با دروس فنی است . به همین علت فرصتهای بزرگی برای رشته های همجوار به ویژه رشته IT که فضاهای کاری مشترکی با رشته کتابداری دارند فراهم شده است.


البته ذکر این نکته اهمیت دارد که در حوزه هایی مانند کتابخانه های عمومی، آموزشگاهی، کودک  اگر ما مهارتهای عمومی سواد اطلاعاتی و سواد رسانه ای دانشجویان را تقویت کنیم کافی است. لیکن در حوزه هایی مانند سازماندهی نوین و آماده بودن برای رفتن به طرف محیط وب معنایی، حتما فارغ التحصیلان باید با آشنایی کاملی با IT  داشته باشند.


برای نیل به این هدف، موسسه آرموک اقدام به برگزاری دوره های تخصصی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی با دیدگاه فناورانه نموده است.


آرموک به غیر برگزاری دوره های تخصصی بصورت عمومی، آمادگی دارد بصورت اختصاصی، دوره ها را برای سازمانها و دانشگاه ها برگزار نماید.