دوره آموزشی نصب و راه اندازی میز مرجع مجازی + جشنواره یک تیر و سه نشان

دوره آموزشی نصب و راه اندازی میز مرجع مجازی + جشنواره یک تیر و سه نشان
موسسه آموزشی آرموک (آرشیو، موزه، کتابخانه) دوره آموزشی «نصب و راه اندازی میز مرجع مجازی» را با تدریس... 22 فروردين 1395 - 12:05

28 خرداد 1397 - 13:46 نگاهی به دگرسنجه ها و کاربردی کردن آنها در کتابخانه ها

نگاهی به دگرسنجه ها و کاربردی کردن آنها در کتابخانه ها
آرموک برگزار می کند: کارگاه آموزشی «نگاهی به دگرسنجه ها و کاربردی کردن آنها در کتابخانه ها». خرداد و...

09 خرداد 1397 - 13:53 کارگاه آموزشی:« آشنایی با نرم افزارها و استانداردهای آرشیوی» -خرداد و تیر97

کارگاه آموزشی:« آشنایی با نرم افزارها و استانداردهای آرشیوی» -خرداد و تیر97
آرموک برگزار می کند: کارگاه آموزشی «آشنایی با نرم افزارها و استانداردهای آرشیوی» - خرداد و تیر 97 ...

09 خرداد 1397 - 13:40 کارگاه آموزشی: «سواد اطلاعاتی» - خرداد و تیر 97

کارگاه آموزشی: «سواد اطلاعاتی» - خرداد و تیر 97
آرموک برگزار می کند: کارگاه آموزشی «سواد اطلاعاتی» - خرداد و تیر 97 ...

09 خرداد 1397 - 13:18 کارگاه آموزشی: «علم، اطلاعات، اطلاع رسانی، مثلث طلایی رسانه در کتابخانه ها» - خرداد و تیر 97

کارگاه آموزشی: «علم، اطلاعات، اطلاع رسانی، مثلث طلایی رسانه در کتابخانه ها» - خرداد و تیر 97
آرموک برگزار می کند: کارگاه آموزشی «علم، اطلاعات، اطلاع رسانی: مثلث طلایی رسانه در کتابخانه ها» ...

09 خرداد 1397 - 12:20 کارگاه آموزشی «گذر از انگلو امریکن به آر. دی. ای. (RAD) - خرداد و تیر 97

کارگاه آموزشی «گذر از انگلو امریکن به آر. دی. ای.  (RAD) - خرداد و تیر 97
آرموک برگزار می کند: کارگاه آموزشی«گذر از انگلوامریکن به آر.دی. ای. - خرداد و تیر 97 ...

08 خرداد 1397 - 15:12 کارگاه آموزشی «آموزش اندنوت» خرداد و تیر 97

کارگاه آموزشی «آموزش اندنوت» خرداد و تیر 97
آرموک برگزار می کند: کارگاه آموزشی «آموزش اندنوت» - خرداد و تیر 97 ...

08 خرداد 1397 - 14:46 کارگاه آموزشی «پایگاه های استنادی: اسکوپوس، آی. اس. آی. » خرداد و تیر 97

کارگاه آموزشی «پایگاه های استنادی: اسکوپوس، آی. اس. آی. » خرداد و تیر 97
آرموک برگزار می کند:کارگاه آموزشی «پایگاه های استنادی: اسکوپوس، آی. اس. آی. » خرداد و تیر 97آ ...

08 خرداد 1397 - 14:28 کارگاه آموزشی «آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی اشپرینگر و امرالد» خرداد و تیر 97

کارگاه آموزشی «آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی اشپرینگر و امرالد» خرداد و تیر 97
آرموک برگزار می کند: کارگاه آموزشی «آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی اشپرینگر و امرالد» خرداد و تیر 97 ...

08 خرداد 1397 - 14:12 کارگاه کتابخانه ها و فناوری همراه - خرداد و تیر ۹۷

کارگاه کتابخانه ها و فناوری همراه - خرداد و تیر ۹۷
:آرموک برگزار می کند:کارگاه کتابخانه ها و فناوری همراه در خرداد و تیر ۱۳۹۷ برگزار می شود. ...

27 فروردين 1395 - 19:15 دوره آموزشی «علم، اطلاعات، اطلاع رسانی: مثلث طلایی رسانه در کتابخانه ها»

دوره آموزشی «علم، اطلاعات، اطلاع رسانی: مثلث طلایی رسانه در کتابخانه ها»
حتما برای شما به عنوان یک کتابدار اتفاق افتاده است که خواسته اید رویدادی با ارزش را در کتابخانه محل ...