سه شنبه, 18 دی 1397 ساعت 15:06

گذر از انگلو امریکن به آر دی ‌ای

گذر از انگلو امریکن به آر دی ‌ای

موسسه آموزشی آرموک( آرشیو، موزه، کتابخانه) دوره آموزشی «گذر از انگلو امریکن به آر. دی. ای. » را با تدریس  ملیحه درخوش  به صورت مجازی برگزار می کند.

 

امروزه بیشتر منابع اطلاعاتی به صورت الکترونیکی و دیجیتالی منتشر شده و در وب قابل دسترس هستند. تولید، ورود، انتشار و ذخیرة اطلاعات در وب به آسانی امکانپذیر بوده ولی بازیابی آن کاربر را با چالشهایی روبرو میسازد. در نتیجه، پژوهشگران حوزههای مختلف از جمله جوامع کتابداری و طراحان وب به فکر راهحلهایی برای حل این مشکلات هستند.
طراحی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.اِی.) توسط کمیتة همکاری مشترک به عنوان جانشین قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن(ویرایش دوم) بر اساس الگوهای مفهومی و قوانین فهرستنویسی بینالمللی تدوین شده توسط ایفلا و پیدایش وب معنایی و استانداردهای آن  از جمله چارچوب توصیف منبع(آر.دی.اِف.) توسط کنسرسیوم وب جهانی، از اقدامهای صورت گرفته برای توصیف کارآمدتر منابع اطلاعاتی و ارائه روابط مفهومی بین آنها در محیط وب است

 

به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره، از سوی موسسه آموزشی آرموک ارائه خواهد شد.

زمان برگزاری:  آذر تا اسفند ۹7

زمان آزمون: آذر تا اسفند 97

مدرس: ملیحه درخوش

نوع دوره: مجازی

برگزار کننده: آرموک

هزینه:30 هزار تومان

جهت ثبت نام کلیک کنید.