دوشنبه, 28 خرداد 1397 ساعت 13:46

نگاهی به دگرسنجه ها و کاربردی کردن آنها در کتابخانه ها

نگاهی به دگرسنجه ها و کاربردی کردن آنها در کتابخانه ها

آرموک برگزار می کند: کارگاه آموزشی «نگاهی به دگرسنجه ها و کاربردی کردن آنها در کتابخانه ها». خرداد و تیر 97

سرفصل ها:

دگرسنجه ها

آلتمتریکس، تعریف آلتمتریکس، نمره آلتمتریکس

منابعی که توسط آلتمتریکس رصد میشوند

شیوه نمره گذاری منابع توسط آلتمتریکس

محدودیت های آلتمتریکس

میزبان های آلتمتریکس

استانداردهای آلتمتریکس

کاربرد آلتمتریکس در کتابخانه ها

امکانات پروفایل های علمی و روش ایجاد

 

مدرس: دکتر فیروزه دخانی

مهلت ثبت نام:یک مرداد97

هزینه ثبت نام:15000 تومان

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید