چهارشنبه, 09 خرداد 1397 ساعت 13:18

کارگاه آموزشی: «علم، اطلاعات، اطلاع رسانی، مثلث طلایی رسانه در کتابخانه ها» - خرداد و تیر 97

کارگاه آموزشی: «علم، اطلاعات، اطلاع رسانی، مثلث طلایی رسانه در کتابخانه ها» - خرداد و تیر 97

آرموک برگزار می کند: کارگاه آموزشی «علم، اطلاعات، اطلاع رسانی: مثلث طلایی رسانه در کتابخانه ها»

 

سرفصل ها

خبر، ارزشهای خبری، عناصر خبر

مهارت های اساسی در خبرنویسی

تعریف خبرنگار و مهارت های وی

سبک های خبر نویسی و قواعد کلی آن

اجزای خبر و نمونه های خبری

مدرس: معصومه نیک نیا، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی

 

مهلت ثبت نام: 30 تیر

هزینه ثبت نام: 30000 تومان

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید