چهارشنبه, 09 خرداد 1397 ساعت 12:20

کارگاه آموزشی «گذر از انگلو امریکن به آر. دی. ای. (RAD) - خرداد و تیر 97

کارگاه آموزشی «گذر از انگلو امریکن به آر. دی. ای.  (RAD) - خرداد و تیر 97

آرموک برگزار می کند: کارگاه آموزشی«گذر از انگلوامریکن به آر.دی. ای. - خرداد و تیر 97

 

سرفصل ها

بررسی سازماندهی اطلاعات از دیدگاه انگلوامریکن

الگوهای مفهومی اف. آر. بی. آر. و خانواده آن

ساختار آر. دی. ای. و تغییرات

تغییر نگرش در سازماندهی اطلاعات

 

مدرس: ملیحه درخوش، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

مهلت ثبت نام: 27 تیر

 

هزینه ثبت نام: 30000تومان

 

برای ثبت نام اینجاکلیک کنید