سه شنبه, 08 خرداد 1397 ساعت 14:12

کارگاه کتابخانه ها و فناوری همراه - خرداد و تیر ۹۷

کارگاه کتابخانه ها و فناوری همراه - خرداد و تیر ۹۷

:آرموک برگزار می کند:کارگاه کتابخانه ها و فناوری همراه در خرداد و تیر ۱۳۹۷ برگزار می شود.


مباحث کارگاه:

اکوسیستم فناوری همراه
سیر تحول و نسلهای فناوری همراه
ضریب نفوذ فناوری همراه
استانداردهای مخابراتی فناوری همراه
همگرایی در تلفن همراه
کاربردهای تلفن همراه در مشاغل
از کتابخانه های الکترونیکی به سمت کتابخانه های همراه
رویکرد کتابخانه ها به فناوری همراه
واکاوی خدمات مبتنی بر تلفن همراه در کتابخانه های جهان 
مدرس: مریم پاکدامن نائینی، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، مدرس دانشگاه شهید بهشتی


مهلت ثبت نام: ۳۱ تیر

هزینه ثبت نام: ۳۰۰۰۰۰ریال

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید