جمعه, 27 فروردين 1395 ساعت 02:19

دوره آموزشی «سواد اطلاعاتی»

دوره آموزشی «سواد اطلاعاتی»

موسسه آموزشی آرموک (آرشیو، موزه، کتابخانه) دوره آموزشی «سواد اطلاعاتی» را با تدریس دکتر نجمه سالمی به صورت مجازی برگزار می‌کند.

سواد اطلاعاتی، فرد را به تواناییهایی مجهز می کند که در تمام عمر قادر باشد به طور مستقل و مفید به جستجوی اطلاعات بپردازد و نیاز اطلاعاتی خود را رفع کند و بدین ترتیب زمینه را برای «یادگیری مادام العمر» فراهم سازد. مهارت یادگیری مادام الهمر شرط زندگی موفق برای همه سنین است اما بدون شک در زمینه های پژوهشی و دانشگاهی این مهارت بسیار ارزشمند جلوه می کند.

در این کارگاه، دانش‌پژوهان با مهارتهای زیر آشتا می شوند:

 

مهارت تجزیه و تحلیل سوال یا مسأله؛ مهارت جستجوی منابع اطلاعاتی؛ مهارت گزینش منابع اطلاعاتی؛ مهارت سازماندهی اطلاعات؛ مهارت استفاده از اطلاعات؛ و مهارت ارزشیابی منابع و اطلاعات گردآوری شده.

 

به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره، از سوی موسسه آموزشی آرموک و مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی ارائه خواهد شد.

 

زمان برگزاری:  تیر و مرداد 95

مدرس: دکتر نجمه سالمی

نوع دوره: مجازی

هزینه ثبت نام: 44 هزار تومان