میز مرجع مجازی Task

فاطمه
فاطمه
آفلاین
0
من در ایرنیک دامنه دارم که برای آموزش میز مرجع مجازی می خواهم از آن استفاده نمایم
چگونه این مشکل را در برتر وب حل کنم خطای زیر روی داده است:
rahedaneshlib.ir, لطفا رابط مالی یا نماینده دامنه را به xxxx-irnic تغییر دهید
آیا لزومی بر این کار هست ؟
پاسخ ها (0)
  • هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
پاسخ شما