سه شنبه, 08 خرداد 1397 ساعت 14:28

کارگاه آموزشی «آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی اشپرینگر و امرالد» خرداد و تیر 97

کارگاه آموزشی «آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی اشپرینگر و امرالد» خرداد و تیر 97

آرموک برگزار می کند: کارگاه آموزشی «آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی اشپرینگر و امرالد» خرداد و تیر 97

سرفصل ها:

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی امرالد-

ابزارها و خدمات پایگاه اطلاعاتی امرالد

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی اشپرینگر-

ابزارها و خدمات پایگاه اطلاعاتی اشپرینگر

مدرس: معصومه نیک نیا، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی

مهلت ثبت نام: 24 تیر

هزینه ثبت نام: 30000تومان

 

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید