شنبه, 27 شهریور 1395 ساعت 08:04

انضباط جستجوي اطلاعات با استفاده از مدل فرآيند جستجوي اطلاعات

انضباط جستجوي اطلاعات با استفاده از مدل فرآيند جستجوي اطلاعات

کارگاه آنلاین انضباط جستجوي اطلاعات با استفاده از مدل فرآيند جستجوي اطلاعات با تدریس دکتر حمید قاضی زاده استاد دانشگاه پیام نور روز پنجشنبه 9 دی ماه برگزار می گردد. 

در این کارگاه سرفصلهای زیر تدریس خواهد شد:

⦁ مفهوم جستجوی اطلاعات
⦁ تفاوت در رفتارهای اطلاع یابی
⦁ مدل های گوناگون اطلاع یابی
⦁ شیوه های نوین جستجوی اطلاعات

گواهی حضور در این کارگاه توسط انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران ارائه می گردد.

زمان : 9 دی ماه 1395

هزینه حضور : 40.000 تومان