پنج شنبه, 15 تیر 1396 ساعت 09:14

کارگاه آنلاین «کتابخانه ها و فناوری همراه» 19 مردادماه برگزار می شود

کارگاه آنلاین «کتابخانه ها و فناوری همراه» 19 مردادماه برگزار می شود

کارگاه آموزشی آنلاین« «کتابخانه ها و فناوری همراه» با تدریس مریم پاکدامن 19 مردادماه برگزار می شود.

در این کارگاه سرفصل‌های زیر تدریس خواهد شد:

-اکوسیستم فناوری همراه؛

-سیرتحول و نسلهای فناوری همراه؛

-ضریب نفوذ فناوری همراه؛

-استانداردهای مخابراتی فناوری همراه؛

-همگرایی در تلفن همراه؛

-کاربردهای تلفن همراه در مشاغل؛

-از کتابخانه های الکترونیکی به سمت کتابخانه های همراه؛

-رویکردهای کتابخانه ها به فناوری همراه؛

-واکاوی خدمات مبتنی بر تلفن همراه در کتابخانه های جهان؛

-طراحی و ارزیابی اپلیکیشن های کتابخانه ای.

 گواهی حضور در این کارگاه توسط انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران ارائه می گردد.

 جهت ثبت نام در این کارگاه آنلاین اینجا کلیک نمایید.