جمعه, 25 تیر 1395 ساعت 15:58

آشنایی با نرم افزار ABBYY FineReader

آشنایی با نرم افزار ABBYY FineReader

نرم افزار ABBYY FineReader 12 از جمله نرم افزارهای تبدیل تصاویر اسکن شده به متن می باشد. این نرم افزار امکانات متعددی را در اختیار شما برای قابل جستجو کردن صفحات اسکن شده قرار می دهد.

رسانه