سه شنبه, 15 تیر 1395 ساعت 16:23

برنامه زمانبندی دوره های آموزشی آرموک در تیر ماه

برنامه زمانبندی دوره های آموزشی آرموک در تیر ماه

همانطور که قبلا اعلام شده بود،جشنواره آموزشی بهار دانش از بیستم تیرماه آغاز می گردد.

دانش پژوهان گرامی می توانند طبق برنامه ذیل در دوره های آموزشی که ثبت نام داشته اند شرکت نمایند. لازم به ذکر است دوره های آموزشی به صورت آنلاین و مجازی برگزار می گردد، به این ترتیب افرادی که نتوانند بصورت آنلاین در زمانهای اعلام شده، در کلاس حضور داشته باشند، می توانند از محتوای ضبط شده استفاده کنند.

 

یکشنبه 20 تیرماه / ساعت 15 / آغاز دوره آموزشی نصب و راه اندازی میز مرجع مجازی / مدرس : مهندس محمد هرندی پور

دوشنبه 21 تیرماه / ساعت 15 / آغاز دوره سواد اطلاعاتی / مدرس : دکتر نجمه سالمی

سه شنبه 22 تیرماه / ساعت 15 / آغاز دوره آشنایی با ابزارهای کاربردی دیجیتال سازی / مدرس : مهندس محمد هرندی پور

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شنبه 26 تیرماه / ساعت 15 / جلسه دوم دوره آموزشی نصب و راه اندازی میز مرجع مجازی

یکشنبه 27 تیرماه / ساعت 15 / جلسه دوم دوره سواد اطلاعاتی

دوشنبه 28 تیرماه / ساعت 15 / جلسه دوم آشنایی با ابزارهای کابردی دیجیتال سازی

سه شنبه 29 تیرماه / ساعت 15 / آغاز دوره آموزشی علم، اطلاعات، اطلاع رسانی : مثلث طلایی رسانه در کتابخانه / مدرس : معصومه نیک نیا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شنبه 2 مرداد ماه / ساعت 15 / جلسه سوم و پایانی دوره آموزشی نصب و راه اندازی میز مرجع مجازی

یکشنبه 3 مردادماه / ساعت 15 / جلسه سوم دوره سواد اطلاعاتی

دوشنبه 4 مرداد ماه/ ساعت 15 / جلسه سوم آشنایی با ابزارهای کاربردی دیجیتال سازی

سه شنبه 5 مردادماه/ ساعت 15 / جلسه دوم علم، اطلاعات، اطلاع رسانی : مثلت طلایی رسانه در کتابخانه ها

چهارشنه 6 مردادماه/ ساعت 15 / آغاز دوه آموزشی ساماندهی فرایند آموزش با مندلی / مدرس : معصومه نیک نیا

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

یکشنبه 10 مردادماه / ساعت 15 / جلسه چهارم و پایانی دوره سواد اطلاعاتی

دوشنبه 11 مردادماه / ساعت 15 / جلسه چهارم و پایانی دوره آشنایی با ابزارهای کاربردی دیجیتال سازی

سه شنبه 12 مردادماه / ساعت 15 / جلسه سوم علم، اطلاعات، اطلاع رسانی : مثلت طلایی رسانه در کتابخانه ها

چهارشنبه 13 مردادماه / ساعت 15 / جلسه دوم دوره آموزشی ساماندهی فرایند آموزش با مندلی 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شنبه 16 مردادماه / ساعت 15 / آغاز دوره آموزشی پایگاه های استنادی : اسکوپوس و آی اس آی / مدرس : مهسا فردحسینی

یکشنبه 17 مردادماه / ساعت 15 / آغاز دوره آموزشی علم سنجی : شاخص ها و سنجش های ارزیابی علم / مدرس : دکتر نجمه سالمی

سه شنبه 19 مردادماه / ساعت 15 / جلسه چهارم و پایانی علم، اطلاعات، اطلاع رسانی : مثلت طلایی رسانه در کتابخانه ها

چهارشنبه 20 مردادماه / ساعت 15 / جلسه سوم دوره آموزشی ساماندهی فرایند آموزش با مندلی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شنبه 23 مردادماه / ساعت 15 / جلسه دوم دوره آموزشی پایگاه استنادی : اسکوپوس و آی اس آی

یکشنبه 24 مردادماه / ساعت 15 / جلسه دوم دوره آموزشی علم سنجی : شاخص ها و سنجش های ارزیابی علم

چهارشنبه 27 مردادماه / ساعت 15 / جلسه چهارم و پایانی دوره آموزشی ساماندهی فرایند آموزش با مندلی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شنبه 30 مرداد ماه / ساعت 15 /  جلسه سوم دوره آموزشی پایگاه استنادی : اسکوپوس و آی اس آی

یکشنبه 31 مردادماه / ساعت 15 / جلسه سوم دوره آموزشی علم سنجی : شاخص ها و سنجش های ارزیابی علم

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شنبه 6 شهریور ماه / ساعت 15 /  جلسه چهارم و پایانی دوره آموزشی پایگاه استنادی : اسکوپوس و آی اس آی

یکشنبه 7 شهریور ماه/ ساعت 15 / جلسه چهارم و پایانی دوره آموزشی علم سنجی : شاخص ها و سنجش های ارزیابی علم