شنبه, 08 خرداد 1395 ساعت 10:04

زمان برگزاری جشنواره بهار دانش اعلام شد

زمان برگزاری جشنواره بهار دانش اعلام شد

با توجه به تداخل زمان برگزاری جشنواره بهار دانش با ماه مبارک رمضان، دوره های آموزشی این جشنواره از 20 تیرماه آغاز می گردد.

روز و ساعت برگزاری هر یک از دوره ها طی روزهای آینده از همین طریق در دسترس قرار خواهد گرفت.