شنبه, 13 آذر 1395 ساعت 08:46

وبینار داده های بزرگ در کتابخانه ها

وبینار داده های بزرگ در کتابخانه ها

وبینار داده های برزرگ در کتابخانه ها، 2 دی ماه برگزار می گردد.

سرفصلهای این کارگاه آموزشی آنلاین عبارتند از :

- مفهوم بیگ دیتا

- فرصت یا تهدید

- راه حلها

- ارتباط بین بیگ دیتا و لینک دیتا و دیتا ماینینگ

- بیگ دیتا و علم اطلاعات

- بیگ دیتا و کتابخانه ها

مدرس این کارگاه دکتر سید مهدی طاهری، ریاست کتابخانه مرکزی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است.

زمان : 2 دی ماه 1395

هزینه حضور : 40.000 تومان