چهارشنبه, 29 شهریور 1396 ساعت 19:20

با کتاب کتابداران/ دکتر محسن زین العابدینی

با کتاب کتابداران/ دکتر محسن زین العابدینی

 با کتاب کتابداران٬ برنامه ای است که توسط موسسه آرموک و با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و خبرگزاری لیزنا تولید می شود.

برنامه با کتاب کتابداران٬ روزهای شنبه هر هفته به معرفی کتابهایی که توسط کتابداران نوشته شده است می پردازد. در اولین قسمت این برنامه٬ کتاب آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای٬ توسط دکتر محسن زین العابدینی معرفی می شود.