چهارشنبه, 29 شهریور 1396 ساعت 18:57

دستگاه ضد عفونی کننده کتاب

دستگاه ضد عفونی کننده کتاب

در قسمت سوم آرموک تک٬ دستگاه ضد عفونی کننده کتاب معرفی شده است.

با استفاده از این دستگاه، میتوانید منابع کتابخانه‌ای که آلوده به قارج ها و باکتری ها و ویروس های مختلف هستند را ضد عفونی کنید.