چهارشنبه, 29 شهریور 1396 ساعت 18:48

کاربرد فناوری NFC در کتابخانه ها

کاربرد فناوری NFC در کتابخانه ها

در قسمت دوم آرموک تک٬ کاربرد فناوری NFC در کتابخانه ها مورد بررسی قرار گرفته است.

NFC مخفف کلمه Near Field Communication است و همان طور که از اسم آن بر می آید مجموعه ای از استانداردهای مخابرات بی سیم در فاصله های بسته و کوتاه است.